Ja, tennene er en del av kroppen

  • INP er da et godt alternativ for deg, ved årets Stortingsvalg.


  • INP ønsker å sikre vår velferdsstat, og styrke våre muligheter for et godt livsløp.


  • INP ønsker å sikre finansiering av tannhelsen vår, ved å opprettholde dagens olje- og gassvirksomhet.


  • INP vil sikre at alle har gode rettigheter, og likeverdigt tilbud uavhengig av livssituasjon


  • INP ønsker at vi ved fortsatt utvinning av olje- og gass skal utvikle fremtidens inntektskilder for Norge.


  • INP er tydelige på at TENNENE er en del av kroppen og skal behandles på lik linje som hvis man knekker en fot eller har behov for medisinsk behandling


  • Du krysset "JA" i vårt spørsmål, og vi vil da oppfordre deg til å lese mer av vårt Partiprogram.