Nei, jeg ønsker ikke reduksjon i inntekten

  • INP er da et godt alternativ for deg, ved årets Stortingsvalg.


  • INP ser de finansielle utfordringene Norge vil få ved å kutte i olje-og gass letingen


  • INP ser at dagens Statsbudsjett har et kunstigt høyt nivå takket være våre inntekter og forutsigbarhet fra olje- og gassvirksomheten.


  • INP ønsker større fokus på fremtidens inntekter til staten, ved å styrke utdanningsløpet, satsing på industri- og næringsutvvikling og investere i fremtiden.


  • INP ser fortsatt stort behov for utvinning av olje- og gass i Norge, derfor bør vi fortsette utbygging og utnytting av våre resurser.


  • INP vil fokusere på næringsutvikling i Norge, som skal sikre den fremtidige velferden.


  • Du krysset "NEI" i vårt spørsmål, og vi vil da oppfordre deg til å lese mer av vårt Partiprogram.