Nei, endringer bør gjennomføres

  • INP er da et godt alternativ for deg, ved årets Stortingsvalg.


  • INP er tydelig på vårt mål om å gjennomføre en reform av NAV
  • INP vil satse på videreutvikling av dagens NAV


  • INP ønsker at vi ved fortsatt utvinning av olje- og gass skal utvikle fremtidens inntektskilder for Norge.


  • INP vil benytte vår Olje økonomi til å sikre rettferdig velferdsprogram 


  • Du krysset "NEI" i vårt spørsmål, og vi vil da oppfordre deg til å lese mer av vårt Partiprogram.