Hjem > Fylkes-og-lokallag

Fylkeslag Vestland INP

Hvem er Thomas Hellevang.

Jeg er en 47 år gammel mann, født og oppvokst i Samnanger (nabo-kommunen til Bergen).

Av utdanning er jeg utdannet kokk og kostholdsøkonom fra Høgskolen i Akershus.

Jeg har jobbet helt siden jeg var 14 år, min karriere startet som avisbud i Bergens Tidene.
Etter endt læretid på Hotell Norge, jobbet jeg først som kokk på land. Etter det jobbet jeg ca. 18 år til sjøs, som kokk og forpleiningssjef, hovedsakelig i offshoreflåten over hele verden.

Jeg har alltid vært opptatt av politikk og samfunnet vårt siden jeg var et barn.

Har vært medlem av Fellesforbundet for sjøfolk siden 2006, er opptatt av arbeidsfolk sine rettigheter til sjøs og på land.
Er nestleder i Fellesforbundet for sjøfolk, jeg er også medlem av Nei til EU. 

Debatten om EØS blir viktig for Norge i årene fremover. Jeg er opptatt av Norge sin suverenitet og våre ressurser innen fiskeri og olje og gass.

Jeg mener også at vi skal være herre i eget hus, og sier derfor nei til EØS- avtalen og EU.

Vi må ha arbeidsplasser og industri i fremtiden, da må vi kontrollere energien vår. Det er vannkraften vår som har vært ryggraden i Norsk industri og som har sørget for at husholdningene har hatt tilgang på billig strøm. Det fortrinnet må vi ta tilbake.

Alt dette står i på spill nå på grunn av det grønne skifte som setter tusenvis av arbeidsplasser i fare, og har skapt fattigdom i et av verdens rikeste land.
På grunn av krig og uro i finansmarkeder i verden lever vi i en usikker tid, som igjen fører til at klasseforskjellene øker i Norge.

Jeg har lenge tenkt at Norge trengte et nytt parti, da en ser på de enorme problemene som er innenfor utenforskap, sosiale problemer, mennesker som ikke greier å fullføre utdanningen og som faller utenfor arbeidsliv og samfunnet vårt.

Jeg er opptatt av enkeltmennesket sine rettigheter og plikter, og at vi skal ha et samfunn som tar vare på alle som lever i samfunnet vårt.
Enten de er gamle, unge, arbeidsføre eller syke. Vi må ta vare på velferdsmodellen vår.
Vi må ta tak i de som faller utenfor samfunnet vårt, slik at de kan få bruke sine ressurser og komme seg ut i arbeid og bidra til felleskapet.

Rettferdighet brenner jeg for, og det er ingenting som gjør meg så opprørt som å se andre blir utsatt for urettferdig behandling: Derfor har jeg engasjert meg i Nav og helsesaker.

En viktig måte innbyggere kan være med å påvirke hvordan vi skal ha det i samfunnet vårt er gjennom politikk og politiske partier.

Da må vi alle engasjere oss.

På fritiden min er jeg opptatt av fisking, røyking av fisk og lesing. Men mesteparten av tiden min går med til politisk arbeid.


Media

Podcast