Hjem > Fylkes-og-lokallag

Fylkeslag Vestfold INP

Litt om meg selv

Jeg er født, oppvokst og alltid bodd i Horten Kommune.

Bor for meg selv på solkysten og har 2 voksne barn og 2 barnebarn.

Er utdannet økonom og har drevet eget regnskapskontor i 30 år.

Blir snart pensjonist og det gleder jeg meg til.

Hvorfor jeg er med på dette:

Jeg har aldri vært politisk interessert i hele mitt liv. Men da strømpriskrisen kom, syntes jeg det var helt horrible priser og

en veldig urettferdig ekstra avgift til staten. Statskassen renner over av milliarder, mens folk blir fattigere .

Jeg hadde tenkt å sutre mye over dette, men bestemte meg så heller for å prøve å gjøre noe med det.

Leste da diverse antall politiske program, og mitt hjerte falt for INP.

Jeg er imot vindturbiner både til lands og til vanns. De ødelegger store naturområder, forsøpler med mikroplast, er ødeleggende

for fisk, fugler og dyr. Vindturbiner krever ofte og dyrt vedlikehold, og dermed blir vindkraft dyrt.

Vindturbiner er ustabil kraft, og tåler ikke for mye vind og stopper ved for lite vind.

I tillegg produserer de et stort avfallsproblem, når de skal kassereres.

Norge trenger ikke vindturbiner. Vi har nok vannkraft til eget forbruk og vel så det.

Ønsker vi mer energi kan vi i første omgang oppgradere dagens vannkraftverk.

Vi i Norge har den grønneste energien i hele verden!

Så kan vi dele med oss av overskuddsstrømmen.

INP består av vanlige arbeidsfolk. Det liker jeg. De fleste av oss har liten eller ingen politisk erfaring.

Som politiker tenker jeg at det gjelder å lytte til grasrota og til folk med fagkunnskap. Det er de som kjenner hvor skoen trykker. INP krever at våre folkevalgte skal ha minimum 5 års arbeidserfaring.

Jeg er opptatt av miljøet. Vi skal ta vare på norsk natur, skog, luft, sjø og vann. Vi må slutte å dumpe plast i havet

Og ta ansvar for eget forbruk.

Vi skal ikke ødelegge norsk natur for å lage store vindturbinparker kun med formål å produsere energi til EU markedet.

Vi må stoppe elektrifiseringen av sokkelen, som overhodet ikke gir noen miljøgevinst men koster norske borgere dyrt.

INP ønsker konsekvenspolitikk. Vi ønsker utvikling av Norge, basert på fakta og gode konsekvensanalyser.

Vi skal selv ha råderett over våre natturressurser. Det gjelder både priser, utvikling og eksport. Skal vi klare å bidra i verden og hjelpe,

må vi først sette oss selv i stand til å hjelpe.

Slik utviklingen er nå, blir de rike enda rikere, og de som hadde lite, har nå enda mindre å rutte med pga skyhøye strømpriser, høye drivstoffpriser,

høye matvarepriser og økte renter. Inflasjonen øker. Dette vil vi i INP gjøre noe med.

Vi må fjerne all fattigdom i Norge.

Politikere er valgt av folket, og skal jobbe for folket!

Lokallag

Færder INP

Horten INP

Larvik INP

Sandefjord INP

Tønsberg INPu