Hjem > Fylkes-og-lokallag

Fylkeslag Rogaland INP

Jeg heter Jan Inge Selvik, er 1961-årgang og er født og oppvokst i Stavanger.

Jeg er forsyningsansvarlig med over 30 års erfaring, og da innen petroleumsvirksomheten. Gift og har to barn (Voksne nå).

Hvorfor er jeg med på dette?

Å bli politiker er et valg som mange enkeltpersoner tar av en rekke grunner. I kjernen handler politikk om styring og offentlig tjeneste, og tilbyr en unik plattform for å påvirke og forbedre samfunnet. Dette er selve motivasjonen, for meg, bak det å bli politiker, forbedre offentlig tjeneste, ønsket om endring.

En av hovedmotivasjonene for meg, å bli politiker er ønsket om å tjene publikum og arbeide for felles beste. Noe av mitt engasjement er drevet av en følelse av plikt og en forpliktelse til å bidra positivt til mitt land og lokalsamfunn. Dette drivet om offentlig tjeneste er forankret i min tro på, at som politiker skal jeg tjene innbyggere, tilby viktige tjenester, sikre rettferdighet og fremme velferden til samfunnet som helhet. Som politiker har vi makt til å ta opp samfunnsspørsmål, som fattigdom, helsevesen, utdanning og miljømessig bærekraft, og ta beslutninger som kan ha betydelig innvirkning på livet til våre velgere og innbyggere.

En annen kraftig motivator er ønsket om å få til endring og reform. Som politiker går jeg på banen fordi jeg er misfornøyde med status quo og tror og mener at INP kan utgjøre en forskjell. Enten det er å gå inn for sosial rettferdighet, økonomisk reform, miljøvern eller menneskerettigheter, vil jeg som politikere ha plattformen til å kjempe for saker INP brenner for. Ved å lage lovverk, påvirke politikk og mobilisere opinionen, så vil jeg jobbe for å skape et mer rettferdig samfunn.

Avslutningsvis så er beslutningen, for meg, om å bli politiker drevet av en rekke motivasjoner, inkludert ønsket om å tjene publikum, skape endringer, ta på meg  lederroller å forfølge de muligheter som ligger i politisk arbeide. Men selv om veien er full av utfordringer og etiske hensyn, tilbyr den også en unik plattform for meg og INP, til å gjøre en meningsfull innvirkning på samfunnet.

Ta gjerne kontakt med meg via kontaktskjemaet under.

Eller kontakt meg på e-post: jan.inge.selvik@inpartiet.no


Media

Podcast
INP Rogaland - Utdanning, Helse og Sikkerhet
INP Rogaland vil investere i barn og unge