Hjem > Fylkes-og-lokallag

Fylkeslag Innlandet INP

Oppfatter meg som utflyttet Lillehamring, med de første leveår på sørlandet og nord-vestlandet. Var en aktiv ungdom med gode minner og mange venner og bekjente fra alpint, fotball, håndball, ishockey og svømming. Gjennomført befalsutdanning og plikttjeneste i forsvaret i tillegg en periode i FN-tjeneste. Utdannelse innen bygg og anlegg fra Gjøvik ingeniørhøgskole i tillegg til livets skole. Yrkeserfaring fra statlige, kommunale/interkommunale og private virksomheter og gjennom det bosatt flere steder i vårt vakre land. Ledelse er fellesnevner for yrkeserfaringen, med mer enn 20 år som brannsjef og leder av kommunalt/interkommunalt brannvesen og de siste 5 år før pensjonering som en av flere resultatområdeledere i Vestby kommune.

Det yrkesaktive livet passet ikke sammen med å være politisk aktiv, men ønsket om å utgjøre en forskjell har alltid vært der. Og som pensjonist også som politiker. Har ikke gjennomført noen politisk opplæring, men sett og opplevd mye av politikkens vesen som følge av mitt yrkesliv. Jeg håper og tror at jeg med min bakgrunn og erfaring har noe å bidra med for å være med å gi INP kraft nok til å endre det som er feil, vanskelig og mangelfullt for innbyggere og næringsliv i dagens samfunn.

INP's program har løsninger jeg går inn for og som jeg ønsker å se blir satt ut i livet, da jeg tror de vil snu den retningen dagens politikere med beslutningsmakt har lagt opp til. Vi må sette vår egen befolkning og næringsliv i stand til å håndtere livet nå og i fremtiden selv, gjennom fornuftige og langsiktige avgjørelser. Landet har rikdommer på mange områder, og disse må forvaltes på en måte som gir noe tilbake - ikke kaste de bort på tiltak som ikke har betydning eller får betydning senere.

Jeg har hatt stor glede av å hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner tidligere. For meg handler mitt engasjement i INP om å gjøre noe for andre som har betydning for hver og en, ung som gammel og med eller uten utfordringer i livet. Jeg mener det klart går frem av partiets program at det er også er INP's mening.


Jeg er med i INP for å være en av de som skal snu den feilslåtte utviklingen for landet vårt, fra avvikling til utvikling, og ved å sikre at våre innbyggere og vårt næringsliv er i stand til å ivareta seg sjøl før det kreves at de skal ivareta alle andre.. 

(07.07.2024)

Ta gjerne kontakt med meg via kontaktskjemaet under.

Eller kontakt meg på tlf: 951 99 555