Hjem > Fylkes-og-lokallag

Fylkeslag Agder INP

Privat: Bosatt på Støle i Grimstad. Gift. 58 år. To barn.

Yrke: Et langt liv som Ingeniør og Prosjektleder innen Mekaniske- og Olje & Gass industrien. Lang erfaring fra Norsk sokkel med borerigger og produksjonsplattformer. Har mange prosjekter ledet og gjennomført i Asia, Afrika, Sør-Amerika og UK. Fagfeltet er Rør og Mekanisk Ingeniør. Fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet. Reisevirksomheten har bragt meg i kontakt med mange mennesker med forskjellig kulturbakgrunn. Dette har vært en berikelse og få lov til å bli kjent med og jobbe sammen med så mange forskjellige mennesker. Men har nå trappet ned med jobb og spesielt reisevirksomhet.

Hobbyer/fritidsinteresser: golf, sykling, foto og reiser.

Hjertesaker: næring/industri, helse og miljø. Vil gjerne også få nevne fagutdanning.

Politisk: Jeg ble politisk aktiv da jeg var 14 år, i AUF, og vært veldig aktiv frem til midten av 20 årene. Da fokuserte jeg mer på jobb, men har hele tiden vært meget opptatt av det politiske virke og ikke minst det offentlige ordskiftet. Veldig ofte tar jeg meg selv i det og tenker på at vi har det veldig godt her i Norge. Og setter pris på hva vi har. Og få lov å bidra som Folkevalgt anser jeg som en ære.

Lokallag

Arendal

Birkenes

Farsund

Kvinesdal

Lillesand

Lindesnes

Lyngdal

Risør

Setesdal

Tvedestrand