Ja, vi skal fortsatt ha gratis sykehus og helsetjeneste

  • INP er da et godt alternativ for deg, ved årets Stortingsvalg.


  • INP ønsker å sikre vår velferdsstat, og styrke våre muligheter for et godt livsløp.Vi vil øke fokus på desentraliserte behandlingstilbud i alle distrikter.


  • INP ønsker å sikre god finansiering av helsevesenet, ved å opprettholde dagens olje- og gassvirksomhet.


  • INP vil sikre at alle får gode sykehustilbud og behandlings tjenester tilbudt, uavhengig av livssituasjon eller regional tilknytting.


  • INP ønsker at vi ved fortsatt utvinning av olje- og gass skal utvikle fremtidens inntektskilder for Norge.


  • INP vil fokusere på næringsutvikling i Norge, som skal sikre den fremtidige velferden.


  • Du krysset "JA" i vårt spørsmål, og vi vil da oppfordre deg til å lese mer av vårt Partiprogram.