Ja, barnebarnas skoletilbud skal være gratis

  • INP er da et godt alternativ for deg, ved årets Stortingsvalg.


  • INP ønsker å styrke dagens utdanningssystem ved å innføre maks antall elever for de laveste trinnene


  • INP ønsker å sikre god finansiering av skoleverket vårt, ved å opprettholde dagens olje- og gassvirksomhet.


  • INP vil sikre at alle elever får et tilrettelagt utdanningsløp.


  • INP ønsker at vi ved fortsatt utvinning av olje- og gass skal utvikle fremtidens inntektskilder for Norge.


  • INP vil fokusere på næringsutvikling i Norge som skal sikre den fremtidige velferden.


  • Du krysset "JA" i vårt spørsmål, og vi vil da oppfordre deg til å lese mer av vårt Partiprogram.