Vestfold og Telemark

Børge Nordås

FYLKESLEDER 


mail: Borge.Nordas@inpartiet.no

Fylkesleder


Mitt navn er Børge Nordås, født i Tromsø i 1960. 

Jeg er samboer, har 3 voksne sønner og 2 bonusbarn. 

Vi var var 5 søsken som kom fra et arbeidersamfunn hvor mine foreldre sluttet å seile utenriks da rederne flagget ut og vi flyttet sørover til Knaben gruver i 1964, nedlagt i 1973 ( 1885 til 1973). 

Så kom oljå som min far begynte i. Etter noen nedgangstider på et lokalt skipsverft, flyttet jeg til Stavanger i 1978 og begynte å jobbe på Rosenberg Verft.  

Skipsindustrien i 1976-1981: var med under bygging og Statfjord B. Offshore har jeg jobbet siden 1984 som rigg mek og sveiser og nå de senere åra med boring og ferdigstilling av brønner.  

Jeg har reist utenriks som reparatør og  jobber nå på Snorre A 1994-2021.

I disse årene har jeg brukt min fritid på å vært samfundsengasjert i lag og foreninger i 29 år. Jeg var i 1992  sekretær under kampen mot EU og ellers tillitsverv i jobbsammenheng. 

Mitt engasjement nå rettes mot det folkelige, og ønsker å skape tillit til den politikk vi er valgt for å vinne. Mitt engasjement mot vindkraft gjelder både på land og til havs og at folket skal ha rett til å si nok er nok. Jeg er en person som søker løsninger i et samarbeid for å ivarteta norsk industri og næringsliv. Alfor mange år har debatter dreiet seg om nei til bomavgift og flyktninger, det kan virke som etablerte politikere ikke ser det norske politiske landskap, kansje pga. posisjoner. 

Nymotens el.poltikere må en gang forstå at det er folket som velger dem, og da må de stå opp for demokratiet. Det overrasker meg at såkalte "store" partier blir oppspilt av unge posisjon- broylere. Politisk sett burde det vært innført en konsekvens-analyse for alle nymotens uttalelser som påvirker oss negativt. En kost nytte effekt på å legge ned Norge og like raskt tro at en industri skapes av ord. Nei takke meg til. Historien forteller oss mer, et land som var avhengig av samarbeidet med folket. At oljeintekter har blitt sløst bort fra landet, merkes. Norsk skipsindustri er borte, sjøfolk ble omskolert. Investorer i fiskeforedling spilte på utenlandsk arbeidskraft, vannkraft, trevare, jordbruk, forskning, høyskole osv. Ja, vi kunne vært fremst i klassen om vi hadde politikere med sans for egenproduksjon. 

Valgdebatter de senere år har stort sett handlet om hvem som er for eller mot bomstasjon og flyktninger... Tilskudd til egen næring har falt ut, posisjoner innenfor klima/parisavtalen/EU osv. har visstnok vært viktigere. Hva blir restultatet? Jo, vi velgere mister totalt tillit til de folkevalgte. Personlig tror jeg småpartiene blir vinnere i år. 

Stem nytt, stem INP inn på Stortinget. 

Lokallag i Vestfold og Telemark

Færder: Irene Nordgård faerderinp@vtinp.no


Horten: stiftes snarlig

horteninp@vtinp.no


Porsgrunn INP : Gunnar West Sørlie porsgrunn@vtinp.no


Skien INP : Jørn Even Risinggård

Skien@vtinp.no


Under oppbygging

Sandefjord INP :

Tønsberg INP:


Tinn INP: